PRIVACYVERKLARING CAMPING KLEIN HANENVELD.

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website camping Klein Hanenveld hierna te noemen “de website”, en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens in ons bedrijf gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de wettelijke eisen zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018. Camping Klein Hanenveld verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en /of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die camping Klein Hanenveld van u nodig heeft betreffen:

●Voorletter en achternaam;
●Straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
●Telefoonnummer;
●Emailadres.

Doeleinden van de gegevensverwerking.


Als u een overeenkomst heeft, of gaat krijgen met camping Klein Hanenveld, dan willen we u goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor het volgende:

●U te kunnen bellen, post te sturen of te e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Camping Klein Hanenveld verkoopt uw gegevens niet aan derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Email.

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens.

Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gebruik van cookies.

Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Links naar andere websites van derden.

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Recht van inzage, verbetering, schrapping, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid.

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, en ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Klacht.

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacyverklaring.

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Bent u ook tevreden over onze camping en wilt u deze mening delen met anderen?

Laat dan uw beoordeling achter op
Campercontact.

Wij waarderen uw input!Copyright 2020 - Emst